VATANDAŞLIK

I.  Türk vatandaşlığına alınma talebi :
Kişisel başvuru veya posta ile yapılabilir.

Açıklamalar :
18 yasından büyük olan başvuru sahiplerinin, başvurularını kendilerinin yapmaları gerekmektedir.

vatandaslik

Aranan Nitelikler:

18 yaşından büyük olmak.
Müracaat tarihinden geriye doğru Türkiye’de (5) beş yıl ikamet etmiş olmak. Bundan kasıt, beş yıl içinde toplam 6 aydan fazla Türkiye dışında bulunmamaktır.
Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini, taşınmaz mal edinmek, evlenme, ticaret ve is merkezini başka memleketten Türkiye’ye nakletmek, sermaye yatırımı yapmak gibi davranışlarla teyit etmiş olmak.
İyi ahlak sahibi olmak.
Sağlıklı olmak.
Türkçe’yi en az meramını anlatacak kadar konuşabilmek ve söyleneni anlamak; (bunun onaylanması için Başkonsolosluğumuza bizzat gelinmesi gerekir).
İyi bir gelire veya mesleğe sahip olmak.

Gerekli Belgeler :
Vatandaşlığa Alınma Başvuru Formu
Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren (pasaport, kimlik, doğum belgesi, nüfus kayıt örneği vs.) bir belgenin aslı. Vatansız ise, hangi tarihte ve ne sebeple vatansız kalındığını gösteren belge, ve varsa bu tarihten önceki uyrukluklarını gösteren resmi belge.
Doğum belgesi ve fotokopileri, hangi tarihten beri Türkiye’de bulunduğunu ve Türkiye’nin nerelerinde ikamet ettiğini ve ne gibi islerle meşgul olduğunu belirten dilekçe. Türkiye’ye ilk geldiği tarihten itibaren yurtdışına kaç defa ve ne maksatla çıktığı ve bu gidişlerinde dışarıda kalış süresinin toplamını gösteren belgeler. (Pasaportun aslı ve fotokopisi ve yetkili Türk makamlarınca verilmiş oturma müsaade belgeleri.)
Evli ise, eşinin ve varsa 18 yaşından küçük çocukların kimliklerini ve aile bağlarını kanıtlayan resmi belgelerin aslı (evlilik cüzdanı veya evlilik belgesi, çocukların doğum belgeleri).
Eşi veya yakınları T.C. vatandaşı iseler, nüfus cüzdan fotokopileri ve Türkiye adresleri.
Gelir ve geçim durumunu gösteren resmi bir belge (İşveren veya bulunulan ülke makamlarınca verilen)
Türkçe konuşma belgesi. (Konsolosluklarca düzenlenecektir.)
4 (dört) adet son 1 (bir) ay içinde çekilmiş renkli fotoğraf