KAT iRTİFAKI

Kat irtifakı tesis etmek için gerekli belgeler nelerdir.?

Üzerine kat irtifakı tesis edilecek arsanın maliki birden fazla ise,ortak malikler varsa, bu halde tümü veya temsilcilerinin talebi gereklidir.

KAT iRTİFAKI

İstenecek belgeler:

1-Dilekçe,

2-Liste

3-Genel İnşaat Projesi ve vaziyet planı

4-Yönetim planı

Kat irtifakının tesisi herhangibir harca tabi değildir.