HOLLANDA’YA NASIL İTHALAT YAPILIR?

Aşağıdaki adımlar ve ilgili tavsiyeler Hollanda Ticaret Odalarının Hollanda’ya İthalat yapmayı planlayan şirketlere yönelik önerileridir.Bu bilgilerden Hollanda’da yerleşik Türk kökenli işadamlarımızın ve halen Hollanda’da şube açmış veya şirket kurmuş olan firmalarımızın yararlanabileceği düşünülerek buraya dahil edilmiştir.

Hollanda’ya İthalattan Önce Pazar Araştırması

Hollanda, rekabet gücü yüksek malları ve hizmetleri sunan pek çok şirkete sahip çok gelişmiş bir pazardir. Ancak,şüphesiz, yeni malları başarıyla bu pazara satmak için de çeşitli fırsatlar mevcuttur. Her şeyden önce bir pazar araştırması yapmalı ve ürününüz için pazar oluşturmalısınız.

HOLLANDA'YA NASIL İTHALAT YAPILIR

Hollanda’ya ithalatta dikkat edilecek hususları iki kategoriye ayırabiliriz:

  1. Hollanda pazarına sunacağınız ürün, pazarda zaten mevcut olan ürünün aynısı ya da benzeri olabilir: Eğer böyle bir ürün ihraç edeceksiniz bu ürün, benzerleriyle rekabet edecek güçte olmalıdır. Düşük fiyat, garanti, daha çekici bir ambalaj vb. özellikleri dikkate almalısınız.
    2. Ürün henüz Hollanda pazarında bulunmayabilir: Pazara tamamen yeni bir ürün sunmadan önce, bu ürünün şimdiye kadar piyasaya gelmemesinin sebeplerini araştırmak gereklidir. Farklı tüketici tercihleri, ithal kısıtlamaları


(Yukardaki bilgiler Rotterdam Türk Ticareti Geliştirme Ofisi’ne aittir.)