HOLLANDA’DA OFIS VE İŞYERI AÇMAK

Hollanda’da iş yapabilmek için spesifik bir yasal forma ihtiyaç duyulmamaktadır. Hollandalı, Avrupa Birliği veya diğer bir yabancı ülke kökenli herhangi bir kişi, ortaklık veya şirket Hollanda Yasalarına veya yabancılara ilgili diğer yasalara göre Hollanda’da iş kurabilir ve faaliyet gösterebilir.

HOLLANDA'DA OFIS VE İŞYERI AÇMAK

Birçok yabancı kuruluş Hollanda’da bir acenta tarafından temsil edilmektedir. Eğer acenta yabancı kuruluşa bağlı bir şube gibi faaliyet gösteriyorsa, acenta ilgili kuruluşun Hollanda’daki şubesi(‘Filiaal’) formunu alabilir veya bir Hollanda kuruluşu niteliği kazandırılmak isteniyor ise yeni bir şirket, genellikle bir Limited Şirket(‘B.V.’) kurulur.

İşi kuracak girişimci, kendisi Hollanda’da bizzat işin başında bulunmak istiyorsa Hollanda’ya gelmeden önce bulunduğu ülkedeki Hollanda Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna başvurarak geçici bir oturum izni (MVV-permit) almalıdır. Daha sonra daimi oturum izni için bulunduğu bölgedeki yabancılar polisine ve belediyeye başvurmalıdır.

(Yukardaki bilgiler Rotterdam Türk Ticareti Geliştirme Ofisi’ne aittir.)