Bilgi Kaynakları

HOLLANDA  İLE İLGILI ÖNEMLI WEB ADRESLERİ

www.ttponl.org

Hollanda Türk Ticareti Geliştirme Ofisi

www.abc-d.nl
Hollanda sanayi, ticaret ve hizmetler rehberi(üretim, ithalat, ihracat ve temsilcilik yapan firmaları kapsamakta). Ürün, ürün grubu, marka veya firma ismine göre arama yapılabilmektedir.

www.faxgids.nl
Hollanda faks rehberi

www.hollandexports.com
Hollanda ihracat rehberi. Hollandalı 8000 ihracatçı ile uluslararası ilişkileri olan 22000 firmayı kapsamaktadır. Ücretsiz olup kayıt olunması gereklidir.

www.markt.nl
Hollanda İnternet Rehberi

www.export.nl
FENEDEX-Hollanda İhracat Federasyonu-Hollandalı üye ihracatçıların rehberinden arama yapılabilmektedir.

www.holland.com
Hollanda Turizm Bordu

www.cbs.nl
Hollanda İstatistik Bürosu

www.hollandtradenet.nl
Yabanci firmalar için ücretsiz matchmaking hizmeti vermektedir.

www.buvoha.com
Amsterdam Ticaret Odasının ticari enformasyon ofisidir. Ücretsiz matchmakıng hizmeti sağlamaktadır. Başvuruları basılı bir dergi olarak da ayda bir kez üylerine sirküle etmektedir.

www.douane.nl
Hollanda Gümrük İdaresi

www.flowerweb.nl
Süs bitkileri ticareti ile ilgili haber, firma bilgileri ile çiçek mezatlarına linkler vermektedir.

www.nevat.nl
Hollanda Yan Sanayiciler Birliği


Yukardaki bilgiler Rotterdam Türk Ticareti Geliştirme Ofisi’ne aittir.)