Veraset İlamı

Veraset İlamı

I. Veraset belgesi, ölen bir kimsenin mirascılarını ve onların gösteren mahkemelerce verilen bir belgedir. Veraset ilamı müracatını bir ay içinde yapılması gerekir. Veraset ilamı çıkarmak için gerekli belgeleri şöyle sıralayabiliriz; 1. Sulh Hukuk Mahkemesine yazılacak talep dilekçesi 2. Aile nüfus kaydı. ( nüfusa kayıtlı nüfus müdürlüğünden alınır. Bu evraklar alınarak ilgili mahkemeye sunulur. Bu işlem…

Read More

İptal ve Tenkis Davası

İptal ve Tenkis Davası

I. A. İptal davası (Türk Medeni Kanunu) I. Sebepleri Madde 557.- Aşağıdaki sebeplerle ölüme bağlı bir tasarrufun iptali için dava açılabilir: 1. Tasarruf mirasbırakanın tasarruf ehliyeti bulunmadığı bir sırada yapılmışsa, 2. Tasarruf yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sonucunda yapılmışsa, 3. Tasarrufun içeriği, bağlandığı koşullar veya yüklemeler hukuka veya ahlâka aykırı ise, 4. Tasarruf kanunda öngörülen…

Read More

Yasal Mirasçılar

Yasal Mirasçılar

I. A. Kan hısımları I. Altsoy Madde 495.- Mirasbırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur. Çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar. Mirasbırakandan önce ölmüş olan çocukların yerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır. II. Ana ve baba Madde 496.- Altsoyu bulunmayan mirasbırakanın mirasçıları, ana ve babasıdır. Bunlar eşit olarak mirasçıdırlar. Mirasbırakandan önce ölmüş olan ana ve babanın…

Read More

Miras Sözleşmesi ve Vasiyetname

Miras Sözleşmesi ve Vasiyetname

MİRAS SÖZLEŞMESİ VE VASİYETNAME I. Vasiyette Madde 502.- Vasiyet yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip ve onbeş yaşını doldurmuş olmak gerekir. II. Miras sözleşmesinde Madde 503.- Miras sözleşmesi yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip ve ergin olmak, kısıtlı bulunmamak gerekir. B. İrade sakatlığı Madde 504.- Mirasbırakanın yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama etkisi altında yaptığı ölüme…

Read More