Tanıma ve Tenfiz Davası

Tanıma ve Tenfiz Davası

TANIMA VE TENFİZ DAVASI – ( TÜRKİYE’ DEN BOŞANMA ) Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilamların, Türkiye de icra olunabilmesi; yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır. Yabancı mahkemelerin ceza ilamlarında yer alan kişisel haklarla ilgili hükümler hakkında da tenfiz kararı istenebilir. Tenfiz davalarında görevli…

Read More

Nafaka

Nafaka

Boşanmada tazminat ve nafaka (Türk Medeni Kanunu) 1. Maddi ve manevi tazminat Madde 174.- Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para…

Read More

Velayet

Velayet

Genel olarak (Türk Medeni Kanunu) Koşullar Madde 335.- Ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velayeti altındadır. Yasal sebep olmadıkça velayet ana ve babadan alınamaz. Hakim vasi atanmasına gerek görmedikçe, kısıtlanan ergin çocuklar da ana ve babanın velayeti altında kalırlar. Ana ve baba evli ise Madde 336.- Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti birlikte…

Read More

EVLİLİKTE MAL REJİMİ

EVLİLİKTE MAL REJİMİ

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 08.12.2001 günlü ve 24607 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. A-Yürürlükten kalkan Türk Kanunu Medenisi’nde üç tür mal rejimi kabul edilmiş idi. Bunlar: Mal ayrılığı, Mal birliği, Mal ortaklığından ibaretti. Medeni Kanunumuz İsviçre Medeni Kanunundan iktibas olunurken, İsviçre’de mal birliği rejimi yasal rejim kabul edilmişken, hukukçularımız bu mal…

Read More

Evlenme

Evlenme

Hollanda da Yaşayan Türk vatandaşları ,Türk Konsolosluklarında evlenebilirler. Aşağıdaki belgelerle konsolosluğa şahsen müracaat eden çiftler Evlenme Beyan Kağıdını imzalarlar. Bu beyan ilgililerin Türkiye’de bağlı bulundukları Nüfus Müdürlüklerine gönderilerek, evlenmelerine mani bir durumun mevcut olup olmadığı sorulur. Nüfus Müdürlüklerinden yanıt alındığında çiftlere bildirilir. Sadece her ikisi de Türk vatandaşı olan çiftlerin nikahı Başkonsolosluklarımızda kıyılabilir. İki Türk…

Read More

Boşanma

Boşanma

Hollanda’da yaşayan (veya eşlerden biri Türkiye’deyse) iki Türk veya biri yabancı olan vatandaşlar Türk Mahkemeleri nezdinde de boşanabilirler. Bunun İçin taraflardan birinin veya her ikisinin büromuz avukatlarından birine vekaletname vermeleri yeterli olacaktır.Bu vekaletnameyi bağlı bulunduğunuz konsolosluktaki noterden alabilirsiniz.Bu işlem için nüfus cüzdanı, pasaport ve iki adet vesikalık fotoğraf götürmeniz gerekmektedir. Bununla birlikte, vekaletname düzenlenmesi esnasında…

Read More